Политика за поверителност

Общ преглед на защитата на данните

Основни разпоредби

По-долу ще откриете общ преглед на всичко, което се случва с Вашата лична информация, когато посещавате нашия уебсайт. Лична информация са всички данни, с които бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация относно защитата на данните можете да намерите в нашата Политика за поверителност, която е представена по-долу.

Събиране на данни в нашия уебсайт

Кой отговаря за събирането на данни в този уебсайт?

Събраните в този уебсайт данни се обработват от оператора на уебсайта. Данните за контакт на оператора могат да бъдат намерени в изискваното правно известие на уебсайта.

Как събираме данните Ви?

Някои данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за връзка. Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Тези данни са предимно технически данни, като браузъра и операционната система, които използвате или когато сте влезли в уебсайта. Тези данни се събират автоматично веднага щом посетите нашия уебсайт.

За какво използваме данните Ви?

Част от данните се събират, за да се гарантира правилното функциониране на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на начина, по който посетителите използват уебсайта.

Какви са правата Ви по отношение на данните?

Винаги имате право да изисквате безплатно информация за съхраняваните данни, произхода им, получателите и целта на събирането. Имате право и да поискате данните да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в правното известие, ако имате допълнителни въпроси относно поверителността и защитата на данните. Можете също така да подадете жалба до компетентните регулаторни органи.

Анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате нашия уебсайт, могат да бъдат направени статистически анализи за поведението Ви при сърфирането. Това се случва главно при използването на „бисквитки“ и анализи. Анализът на поведението Ви при сърфиране обикновено е анонимен, т.е. няма да можем да Ви идентифицираме от тези данни. Можете да оспорите този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробности можете да намерите в декларацията ни за поверителност под името „Модули и анализи от трети страни“. Можете да оспорите подобни анализи. Ще Ви информираме по-долу за това как да упражнявате своите права в това отношение.

Обща и задължителна информация

Защита на данни

Операторите на този уебсайт отделят огромно внимание на защитата на личните Ви данни. Ние третираме Вашите лични данни като поверителни и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата Политика за поверителност. Ако използвате този уебсайт, различни лични данни ще бъдат събирани. Лична информация са всички данни, с които бихте могли да бъдете лично идентифицирани. Настоящата Политика за поверителност обяснява каква информация събираме и за какво я използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел това се случва. Моля, имайте предвид, че данните, предавани чрез интернет (например чрез електронна поща), могат да бъдат обект на нарушения на сигурността. Пълната защита на данните Ви от достъп на трети страни не е възможна.

Право за подаване на жалби към регулаторни органи

Ако е налице нарушение на законодателството за защита на данните, засегнатото лице може да подаде жалба до компетентните регулаторни органи. Компетентният регулаторен орган по въпросите, свързани със законодателството за защита на данните, е служителят по защита на данните в германския град, в който се намира седалището на нашето дружество. Списък на служителите за защита на данните и техните координати за връзка могат да бъдат намерени на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данни

Имате право да получите данните, които ние обработваме въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, в стандартен, машинно четим формат. Ако се нуждаете от директно предаване на данни на друга отговорна страна, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото е технически осъществимо.

Информация, блокиране, изтриване

Както е позволено от закона, Вие имате право по всяко време да получите безплатна информация за личните Ви данни, които се съхраняват, както и за произхода им, получателя им и целта, за която са били обработени. Освен това имате право да коригирате, блокирате или изтривате тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате адреса, посочен в правното известие, ако имате допълнителни въпроси относно темата за личните данни.

SSL или TLS криптиране

Този уебсайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например запитванията, които ни изпращате като оператор на уебсайта. Можете да разпознаете кодирана връзка в адресната лента на браузъра, когато се промени от „http: //"“ на „https: //“, а иконата за заключване се покаже в адресната лента на браузъра Ви. Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни прехвърляте, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани плащания в уебсайта

Ако сключите договор, който изисква да ни изпратите данните си за плащане (например номер на сметка за директни дебити), ние ще изискаме тези данни, за да обработим плащането Ви. Платежните транзакции, които използват обикновени разплащателни средства (Visa/MasterCard, директен дебит), се извършват само чрез шифрирани SSL или TLS връзки. Можете да разпознаете кодирана връзка в адресната лента на браузъра, когато се промени от „http: //"“ на „https: //“, а иконата за заключване се покаже в адресната лента на браузъра Ви. В случай на кодирана комуникация, данните за плащане, които ни изпратите, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Събиране на данни в уебсайта ни

Бисквитки

Някои от нашите уебсайтове използват бисквитки. Бисквитките не вредят на компютъра Ви и не съдържат никакви вируси. Бисквитките ни помагат да направим уебсайта си по-лесен, ефективен и сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и от Вашия браузър. Повечето от бисквитките, които използваме, са т.нар. бисквитки „сесия“. Те се изтриват автоматично след посещението Ви. Другите бисквитки остават в паметта на устройството Ви, докато не ги изтриете. Тези бисквитки правят възможно разпознаването на браузъра Ви при следващото посещение на уебсайта. Можете да конфигурирате браузъра си да Ви информира за използването на бисквитки, така че да можете да взимате решение за всеки отделен случай дали да приемете или отхвърлите бисквитка. Освен това, браузърът Ви може да бъде конфигуриран да приема автоматично бисквитки при определени условия, да ги отхвърля винаги или автоматично да изтрива бисквитките при затваряне на браузъра. Деактивирането на бисквитките може да ограничи функционалността на уебсайта.

Бисквитките, които са необходими, за да позволят електронни комуникации или да предоставят определени функции, които желаете да използвате (като например кошница за пазаруване), се съхраняват съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхранението на бисквитките, за да осигури оптимална услуга, предоставяна без технически грешки. Ако се съхраняват и други бисквитки (като например тези, използвани за анализ на поведението Ви при сърфиране), те ще бъдат разгледани отделно в настоящата Политика за поверителност.

Лог файлове на сървъра

Доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация, която браузърът ни предава автоматично в Лог файловете на сървъра. Това са:

  • Вид и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • URL адрес на референтите
  • Име на хоста на компютъра, осъществяващ достъп
  • Време на заявката на сървъра
  • IP адрес

Тези данни няма да бъдат комбинирани с данни от други източници. Основата за обработката на данни е чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или за мерки, предшестващи договора.

Формуляр за връзка

Ако ни изпратите въпроси чрез формуляра за връзка, ние ще съберем въведените във формуляра данни, включително предоставените от Вас данни за контакт, за да отговорим на въпросите Ви, както и на последващи такива. Ние няма да споделяме тази информация без Ваше разрешение.

Следователно ние ще обработваме всякакви данни, които въвеждате във формуляра за връзка, само със съгласието Ви по чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Достатъчен е само един неформален имейл, чрез който да направите подобна молба. Данните, обработени преди да получим молбата Ви, могат да бъдат обработени легално. Ние ще запазим данните, които предоставите във формуляра за контакт, докато не поискате изтриването му, не отмените съгласието си за съхранение или целта му за съхранение вече не се отнася до Вас (например след като сте изпълнили заявката си). Всички задължителни законови разпоредби, особено тези относно задължителните периоди за запазване на данни, остават незасегнати от тази разпоредба.

Приставки и инструменти

Уеб шрифтове от Google

За еднакво представяне на шрифтове този уебсайт използва уеб шрифтове, предоставени от Google. Когато отворите даден уебсайт, браузърът Ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта си, за да показва текстовете и шрифтовете правилно. Когато отворите страница от уебсайта, която съдържа социална приставка, Вашият браузър осъществява пряка връзка със сървърите на Google. По този начин Google разбира, че нашата уебстраница е била отворена чрез Вашия IP адрес. Използването на уеб шрифтове от Google се извършва в интерес на еднаквото и атрактивно представяне на нашия уебсайт. Това представлява обоснован интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. Ако браузърът Ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът Ви ще използва стандартен шрифт. Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите на адрес: https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за поверителност на Google на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Този уебсайт използва услугата Google Maps чрез Приложно-програмен интерфейс. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. За да използвате Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си. Тази информация обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този уебсайт няма влияние върху този трансфер на данни. Използването на Google Maps е с цел да направим нашия уебсайт по-привлекателен и да улесним намирането на местоположението на посочените от нас места в уебсайта. Това представлява обосноан интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на Google на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube

Нашият уебсайт използва приставки от YouTube, които се управляват от Google. Операторът на уебсайтовете е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ако посетите някой от уебсайтовете ни с YouTube приставка, се установява връзка със сървърите на YouTube. По този начин сървърите на YouTube получават информация кои от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube Ви позволява да свържете дейността си в браузъра директно с личния си потребителски профил. Можете да предотвратите това като излезете от профила си в YouTube. Използваме YouTube, за да направим нашия уебсайт по-привлекателен. Това представлява обоснован интерес по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на YouTube на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Бюлетин

Данни от бюлетина

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, ще Ви трябва валиден имейл адрес, както и информация, с която да можем да удостоверим, че сте потребител на посочения имейл адрес и че приемате да получавате бюлетина. Не се събират допълнителни данни или такива се събират само на доброволна основа. Ние ще използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и няма да ги предоставяме на трети страни. Следователно ние ще обработваме всякакви данни, които въвеждате във формуляра за връзка, само със съгласието Ви по чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните. Можете да отмените съгласието си за съхранение на данните и имейл адреса си, както и тяхното използване за изпращане на бюлетина по всяко време, напр. чрез линка „Отписване“ в бюлетина. Данните, обработени преди да получим молбата Ви, могат да бъдат легално обработени. Предоставените данни при регистриране за бюлетина ще бъдат използвани за разпространение на бюлетина, докато не анулирате абонамента си, когато данните ще бъдат изтрити. Данните, които съхраняваме за други цели (например имейл адреси за района на членовете), остават незасегнати.

Инструменти за анализ и реклама

Google reCAPTCHA

Ние използваме Google reCAPTCHA (наричано оттук нататък „reCAPTCHA“) в уебсайтовете си. Тази услуга се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). reCAPTCHA се използва, за да се провери дали данните, въведени в нашия уебсайт (например във формуляр за връзка) са въведени от човек или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, когато посетителят на уебсайта влезе в него. За анализа reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, колко време посетителят е прекарал в уебсайта или движенията на мишката, направени от потребителя). Събраните по време на анализа данни ще бъдат препратени към Google. Анализите от reCAPTCHA се извършват изцяло на заден план. На посетителите на уебсайтовете не се препоръчва провеждането на подобен анализ. Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните. Операторът на уебсайта има законен интерес да защити сайта си от злоупотреби с автоматизирано посещение и спам. За повече информация относно Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google, моля, посетете следните линкове: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ и https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google анализ

Този уебсайт използва Google Анализ – услуга за уеб анализ. Тя се предоставя от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Анализ използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването Ви на различни уебсайтове. Информацията, генерирана от бисквитките за използването на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Бисквитките на Google Анализ се съхраняват на базата на чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия рехламент за защита на данните. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира уебсайта и рекламирането му.

IP анонимност

Активирахме функцията за IP анонимност на този уебсайт. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство преди да бъде предаден към САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен към сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет от оператора на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Анализ, няма да бъде обединяван с други данни, съхранявани от Google.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите запазването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Искаме обаче да уточним, че това може да означава, че няма да можете да се насладите на пълната функционалност на този уебсайт. Също така можете да предотвратите предаването на данните от бисквитките за използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес) към Google и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате наличния браузър на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Отказ от събиране на данни

Можете да предотвратите събирането на данните си от Google Анализ, като кликнете върху следния линк. Ще бъде настроена „бисквитка“ за отказване, за да не се събират данните Ви при бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивирайте Google Анализ. За повече информация относно начина, по който Google Анализ обработва потребителски данни, вижте декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Събиране на демографски данни от Google Анализ

Този уебсайт използва демографските характеристики на Google Анализ. Това позволява генерирането на отчети, съдържащи информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Тези данни идват от рекламиране на Google въз основа на интереси и данни за посетители от трети страни. Тези събрани данни не могат да бъдат приписани на конкретно отделно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като коригирате настройките на рекламите в профила си в Google или можете да забраните събирането на данни от Google Анализ, както е описано в раздела „Отказ от събиране на данни“.

Социални медии

Приставка Facebook (Бутони за харесване и споделяне)

Нашият уебсайт включва приставка за социалната мрежа Facebook, предоставяна от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, USA. Приставката за Facebook може да бъде разпозната чрез логото на Facebook или бутона „Харесвам“ на нашия уебсайт. За общ преглед на Facebook приставката вижте https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато посещавате нашия уебсайт, директната връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook се установява чрез приставката. Това позволява на Facebook да получи информация, че сте посетили нашия уебсайт от Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“ на Facebook, докато сте влезли Във вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашия уъбсайт с Вашия Facebook профил. Това позволява на Facebook да асоциира посещения на нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт. Моля, обърнете внимание, че като оператор на този уебсайт ние не сме запознати със съдържанието на данните, предавани на Facebook, или с това как Facebook използва тези данни. За повече информация, моля, вижте декларацията за поверителност на Facebook на адрес https://de-de.facebook.com/policy.php. Ако не искате Facebook да свързва Вашето посещение на нашия уебсайт с Вашия Facebook акаунт, моля, излезте от Facebook акаунта си.